POMAGAM - HELP - Qui Suis-Je?

O MNIE

W celu umówienia wizyty proszę o telefon: +48 509 164 441. Nazywam się Marta Karpińska-Krauze, jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim na specjalizacji Psychoterapia. Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydany przez The European Association for Psychotherapy (EAP), Certyfikat Psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii, Certyfikat Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Certyfikat Terapeuty EMDR oraz Certyfikat Superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii. Jestem zrzeszona w Polskiej Federacji Psychoterapii. W mojej pracy łączę narzędzia z różnych podejść psychoterapeutycznych (neuro-lingwistyczne, eriksonowskie, systemowe, Gestalt, pracę z ciałem, analizę transakcyjną, Mindfulness, EMDR). Pracuję z osobami dorosłymi w psychoterapii indywidualnej, grupowej, par i rodzin. Pomagam odzyskiwać równowagę osobom, które doświadczają kryzysu, przeżyły traumatyczne doświadczenia, cierpią na zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania i zaburzenia nastroju (depresje), mają trudności w relacjach z ludźmi, a także z osobami mającymi trudność z zachowaniami komplusywnymi (kompulsywne zakupy, kompulsywne jedzenie, kompulsywne używanie Internetu, etc.). Zajmuję się również wspieraniem osób w dążeniu do rozwoju osobistego. Jestem współtwórczynią i prekursorką psychoterapii bilateralnej.

ENGLISH

If you need psychotherapy in English, contact me: +48 509 164 441. My name is Marta Karpińska-Krauze, I am a psychologist and psychotherapist. I graduated in Psychology at the University of Warsaw on specialization Psychotherapy. I have European Certificate of Psychotherapy (ECP) released by The European Association for Psychotherapy (EAP), Certificate of Psychotherapy released by Polish Federation for Psychotherapy, Certificate of Neuro-Linguistic Psychotherapy, Certification of Completion of the practice of EMDR in the Management of Psychological Trauma, Supervisor Certificate released by Polish Federation for Psychotherapy of Polish Federation for Psychotherapy. I am a member of the Polish Federation for Psychotherapy. In my work I combine tools from different psychotherapeutic approaches (neuro–linguistic, eriksonian, systemic, Gestalt, body work, transactional analysis, Mindfulness, EMDR). I work with adults in individual psychotherapy, groups, couples and families helping to recover the balance of people who are experiencing a crisis, surviving a traumatic experience, suffer from anxiety disorders, personality disorders, eating disorders, mood disorders (depression) and bipolar disorder, have difficulties in relationships with people and have difficulties with compulsive behavior (compulsive shopping, compulsive eating, compulsive Internet use, etc.). I also support people in the pursuit of personal development. I am the co-author and precursor of bilateral psychotherapy.

Qui Suis-Je?

Si vous avez besoin de psychothérapie en français, contactez-moi: +48 509 164 441. Je m’appelle Marta Karpińska-Krauze, je suis psychologue et psychothérapeute. J’ai obtenu mon diplôme en psychologie (maîtrise) à l’Université de Varsovie après avoir accompli la spécialisation de psychothérapie. J’ai de nombreux diplômes et certificats qui prouvent mes qualifications: Certificat Européen de Psychothérapie (CEP), publié par l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP), Certificat de Psychothérapie publié par la Fédération Polonaise de Psychotherapy, Certificat de Psychothérapie Neuro-Linguistique, Certificat d’Accomplissement de la pratique d’EMDR dans le traitement du traumatisme psychologique, Certificat de Superviseur publié par la Fédération Polonaise de Psychothérapie. Je suis associée dans la Fédération Polonaise de Psychothérapie. Dans mon travail je combine des outils de différentes approches psychothérapeutiques (neuro-linguistique, eriksonien, systémique, Gestalt, travail corporel, l’analyse transactionnelle, la pleine conscience – mindfulness, l’EMDR). Je travaille avec les adultes en psychothérapie individuelle, de groupe, avec les couples et les familles. J’aide à retrouver l’équilibre des personnes qui vivent une crise, ont survécu des expériences traumatiques, souffrent de troubles anxieux, troubles de la personnalité, dépression, troubles bipolaires, ont des troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie, frénésie alimentaire), ont des difficultés dans les relations avec les gens, développent des comportements compulsifs (achat compulsif, compulsion alimentaire, l’utilisation d’Internet compulsif, etc.). Je soutiens également les gens dans la poursuite du développement personnel. Je suis co-auteur et précurseur de la psychothérapie bilatérale.